AD ProLine AdBlue® 25, 210, 1000 Liter

Ny produkt

Ad ProLine levererar AdBlue® i 25-liters dunkar, 210-liters fat samt i IBC-behållare med volym på 1 000 liter. Vi erbjuder också leverans med egna tankbil. För stora förbrukare av AdBlue® erbjuder vi också stationära lösningar så som tankstationer på plats ute hos kund.

Mer detaljer

3 195 kr inkl. moms

Mer information

Ad ProLine levererar AdBlue® i 25-liters dunkar, 210-liters fat samt i IBC-behållare med volym på 1 000 liter. Vi erbjuder också leverans med egna tankbil. För stora förbrukare av AdBlue® erbjuder vi också stationära lösningar så som tankstationer på plats ute hos kund.

Kvalitet 

AdBlue® som distribueras av Ad ProLine är certifierat av det tyska förbundet för bilindustrin (VDA) och uppfyller kraven enligt ISO/PAS 22241-1. Kvaliteten på varje tillverkat parti av produkten kontrolleras av AB "Achema" och Vilnius oberoende laboratorium där varje sats levereras med kvalitetscertifikat. Produkten är fylld till exceptionellt rena behållare och förseglas. Dessa åtgärder vidtas för att säkerställa högsta kvalitet.

Förbrukning
Genomsnittlig förbrukning av AdBlue® är 1,5 l/100 km. För motorfordon som uppfyller Euro-4 och Euro-5 standard konsumtion av AdBlue® är från 4% till 6% i förhållande till bränsleförbrukningen. Bränslets kvalitet och fordonets driftsätt(laster) påverkar också konsumtionen av AdBlue®.


För närvarande är alla nyregistrerade bilar utrustade med speciella ombord-diagnossystem (OBD) som kan kontrollera toxicitetparametrar i avgaserna. Systemen varnar förare vid låg nivå i AdBlue-tanken. Om man fortsätter färden med låg AdBlue®-nivå kommer effekten i motorn att strypas samt information om detta lagras i diagnossystemet.

AdBlue® är relativt harmlöst för djur och människor. AdBlue® är varken giftigt eller brandfarligt. AdBlue® kristalliseras vid temperaturer under -11 grader, dock påverkar detta inte effekten av vätskan utan så snart den tinat fyller den sin normala funktion igen. I alla nyare fordon sitter värmeslingor installerade kring AdBlue®-tanken. Vid hudkontakt med vätskan, tvätta genast med mycket vatten. Vid förtäring drick genast mycket vatten och kontakta sedan läkare.


Klassificering:

Denna blandning är inte klassificerad som farlig vid bedömning enligt 1272/2008

Märkningsuppgifter

Faropiktogram Ej tillämpligt
Signalord Ej tillämpligt
Faroangivelse Ej tillämpligt

Andra faror

Ej angivet.

Omdömen

Skriv din recension

AD ProLine AdBlue® 25, 210, 1000 Liter

AD ProLine AdBlue® 25, 210, 1000 Liter

Ad ProLine levererar AdBlue® i 25-liters dunkar, 210-liters fat samt i IBC-behållare med volym på 1 000 liter. Vi erbjuder också leverans med egna tankbil. För stora förbrukare av AdBlue® erbjuder vi också stationära lösningar så som tankstationer på plats ute hos kund.