Ny Rea! LIV Power clean Visa större

LIV Power Clean

17700005

Ny produkt

UTFÖRSÄLJNING!

Power Clean används inom lokalvård, sjukvård, industri, verkstad eller motsvarande områden där man ställer höga krav på golvens renhet och utseende.

Mer detaljer

Varning: Sista varan i lager!

179 kr inkl. moms

-40%

299 kr inkl. moms

Mer information

Produktfakta

Ett oparfymerat mycket högkoncentrerat och effektivt grovrengöringsmedel, för rengöring av i princip alla slags vattenbeständiga ytor och golv. Är ett utmärkt grovrengöringsmedel avsett för rengöring av golv med ingrodd smuts.
Kan i högre dosering användas för borttagning av golvpolish. pH i koncentrat 11 och i brukslösning ca 10,8.

Bruksanvisning

Doseras enligt anvisning med hjälp av doseringskopp art.nr 73900 till 1L flaska alternativt kombipump art.nr 71338 eller pump art.nr 021400.

Dosering

Dosering: Blanda 5ml flytande koncentrat till 10L vatten. För mycket kraftfull rengöring max 100ml till 10L vatten.

Lagring och hållbarhet

Förvaras i originalemballage i normal rumstemperatur.

Miljö

Tomt och ursköljt emballage sorteras som förpackning av plast.VARNING

Signalord: VARNING

Innehåller Ämne: 2-Propylheptanoletoxilat

H-fraser

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

Tilläggsinformation

P-fraser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P305+P351+337+313 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till godkänd mottagningsstation för farligt avfall.
P501 Tömd (droppfri) och ursköljd behållare sorteras som plastförpackning.

Innehåll enligt förordningen för tvätt- och rengöringsmedel: Nonjoniska tensider 5-15%.

Andra faror

Produkten innehåller inte PBT- eller vPvB-ämnen.

Omdömen

Skriv din recension

LIV Power Clean

LIV Power Clean

UTFÖRSÄLJNING!

Power Clean används inom lokalvård, sjukvård, industri, verkstad eller motsvarande områden där man ställer höga krav på golvens renhet och utseende.

19 andra produkter i samma kategori: