Ny Lahega Tyre & Bumper Shine 500ml Visa större

Lahega Tyre & Bumper Shine 500ml

183000005

Ny produkt

Vattenbaserat glansmedel för uppfräschning och skydd av fordons utvändiga plast- och gummiytor såsom lister, stötfångare, däcksidor mm. Ger nytt liv och vacker glans åt bleka och uttorkade ytor.

Mer detaljer

169 kr inkl. moms

Datablad

Rekommenderat för: Privatpersoner och professionella

Mer information

Bruksanvisning

Tillse att ytan är väl rengjord. Bäst resultat fås på torr yta. Applicera tunt och jämnt med en mjuk svamp. Applicera aldrig på varm eller solbelyst yta. Undvik kontakt med ratt, pedaler och andra halkkänsliga ytor.

Lagring och hållbarhet

Förvaras frostfritt.


Farliga egenskaper

Klassificering av ämnet eller blandningen CLP-klassificering: Produkten ska inte klassificeras som farlig i enlighet med klassificerings- och märkningsreglerna för ämnen och blandningar. 

Märkningsuppgifter
Produkten ska inte klassificeras som farlig i enlighet med klassificerings- och märkningsreglerna för ämnen och blandningar.

Tilläggsinformation
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P301+P314 VID FÖRTÄRING: Sök läkarhjälp vid obehag.
P305+P351 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till återvinningsstation i enlighet med lokala och nationella bestämmelser.
P501 Tömd (droppfri) och ursköljd behållare sorteras som plastförpackning.

Andra faror
Produkten innehåller inte PBT- eller vPvB-ämnen.

Omdömen

Skriv din recension

Lahega Tyre & Bumper Shine 500ml

Lahega Tyre & Bumper Shine 500ml

Vattenbaserat glansmedel för uppfräschning och skydd av fordons utvändiga plast- och gummiytor såsom lister, stötfångare, däcksidor mm. Ger nytt liv och vacker glans åt bleka och uttorkade ytor.

12 andra produkter i samma kategori: