Lahega Tyre & Bumper Shine 500ml
  • Lahega Tyre & Bumper Shine 500ml

Lahega Tyre & Bumper Shine 500ml

169,00 kr
Inkl. moms 1-3 dagar

Vattenbaserat glansmedel för uppfräschning och skydd av fordons utvändiga plast- och gummiytor.

Kvantitet
I Lager

redeem
Köp den här produkten så får du 338 lojalitetspoäng . Din varukorg innehåller totalt 338 poäng som kan omvandlas till en kupong på 10,14 kr .


  • 90 dagars öppet köp! 90 dagars öppet köp!
  • Leverans:  Upp till 5L 1-3 dagar, 25L-1000L 3-5 dagar Leverans: Upp till 5L 1-3 dagar, 25L-1000L 3-5 dagar

Bruksanvisning

Tillse att ytan är väl rengjord. Bäst resultat fås på torr yta. Applicera tunt och jämnt med en mjuk svamp. Applicera aldrig på varm eller solbelyst yta. Undvik kontakt med ratt, pedaler och andra halkkänsliga ytor.

Lagring och hållbarhet

Förvaras frostfritt.


Farliga egenskaper

Klassificering av ämnet eller blandningen CLP-klassificering: Produkten ska inte klassificeras som farlig i enlighet med klassificerings- och märkningsreglerna för ämnen och blandningar. 

Märkningsuppgifter
Produkten ska inte klassificeras som farlig i enlighet med klassificerings- och märkningsreglerna för ämnen och blandningar.

Tilläggsinformation
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P301+P314 VID FÖRTÄRING: Sök läkarhjälp vid obehag.
P305+P351 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till återvinningsstation i enlighet med lokala och nationella bestämmelser.
P501 Tömd (droppfri) och ursköljd behållare sorteras som plastförpackning.

Andra faror
Produkten innehåller inte PBT- eller vPvB-ämnen.

183000005

Datablad

Rekommenderat för:
Privatpersoner och professionella
chat Kommentarer (0)