Kombidelta Delta Peach Interiörtvätt
  • Kombidelta Delta Peach Interiörtvätt

Kombidelta Delta Peach Interiörtvätt

1 699,00 kr
Inkl. moms 1-3 dagar

Delta Peach är ett rengöringsmedel lämplig för interiörtvätt av fordon.

Välj volym:
Kvantitet
I Lager

redeem
Köp den här produkten så får du 3398 lojalitetspoäng . Din varukorg innehåller totalt 3398 poäng som kan omvandlas till en kupong på 101,94 kr .


  • 90 dagars öppet köp! 90 dagars öppet köp!
  • Leverans:  Upp till 5L 1-3 dagar, 25L-1000L 3-5 dagar Leverans: Upp till 5L 1-3 dagar, 25L-1000L 3-5 dagar

Delta Peach är ett rengöringsmedel lämplig för interiörtvätt av fordon. Går även att använda i klädseltvättmaskiner.


VARNING

Signalord: VARNING

Faroangivelser

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
P102 Förvaras oåtkomligt för barn
P280 Använd ögonskydd
P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp

Andra faror

Denna produkt innehåller inte några ämnen som bedöms vara ett PBT- eller vPvB-ämne 

Datablad

Rekommenderat för:
Privatpersoner och professionella
chat Kommentarer (0)