Kombidelta Delta Peach Interiörtvätt
search
  • Kombidelta Delta Peach Interiörtvätt

Kombidelta Delta Peach Interiörtvätt

1 699 kr
Inkl. moms 1-5 dagar

Delta Peach är ett rengöringsmedel lämplig för interiörtvätt av fordon.

Välj volym:: 25L
Kvantitet
I Lager

Delta Peach är ett rengöringsmedel lämplig för interiörtvätt av fordon. Går även att använda i klädseltvättmaskiner.


VARNING

Signalord: VARNING

Faroangivelser

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
P102 Förvaras oåtkomligt för barn
P280 Använd ögonskydd
P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp

Andra faror

Denna produkt innehåller inte några ämnen som bedöms vara ett PBT- eller vPvB-ämne 

Datablad

Rekommenderat för:
Privatpersoner och professionella
Kommentarer (0)
Det finns inga kundrecensioner just nu.