Scrubs in-a-bucket
search
  • Scrubs in-a-bucket

Scrubs in-a-bucket

499 kr
Inkl. moms 1-5 dagar

Scrubs in-a-Bucket är effektiva rengöringsservetter för händer men även andra ytor som skall rengöras från oljerik och fet smuts. Förpackade i hink om 72 st.

Kvantitet
I Lager

Scrubs in-a-Bucket är effektiva rengöringsservetter för händer men även andra ytor som skall rengöras från oljerik och fet smuts. Förpackade i hink om 72 st.


VARNING

Klassificering av ämnet eller blandningen

Ämnets / blandningens farliga egenskaper Anses inte som hälso- eller miljöfarlig enligt gällande lagstiftning.

Andra faror 

Beskrivning av risk Produkten klassificeras som en kosmetisk produkt och uppfyller alla bestämmelser i Kosmetikdirektiv 76/768/EEG och nationella bestämmelser för kosmetika.

Hälsoeffekt

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Miljöeffekter

Klassificeras inte som PBT / vPvB av nuvarande EU kriterier.

46156

Datablad

Rekommenderat för:
Privatpersoner och professionella
Kommentarer (0)
Det finns inga kundrecensioner just nu.