Lahega Ceramicguard Wet Seal 0,5L
  • Lahega Ceramicguard Wet Seal 0,5L

Lahega Ceramicguard Wet Seal 0,5L

265,00 kr
Inkl. moms 1-3 dagar

Ceramicguard Wet Seal används på blöta fordon. Produkten används med fördel efter tvätt med Ceramicguard Schampoo

Kvantitet
I Lager

Senaste gången den här produkten lades i en varukorg: 2020-12-03

redeem
Köp den här produkten så får du 530 lojalitetspoäng . Din varukorg innehåller totalt 530 poäng som kan omvandlas till en kupong på 15,90 kr .


  • 90 dagars öppet köp! 90 dagars öppet köp!
  • Leverans:  Upp till 5L 1-3 dagar, 25L-1000L 3-5 dagar Leverans: Upp till 5L 1-3 dagar, 25L-1000L 3-5 dagar

Användningsområde

Ceramicguard Wet Seal används på blöta fordon. Produkten används med fördel efter tvätt med Ceramicguard Schampoo (art.nr 14669500). Produkten ger en vacker och hållbar glans. Effekten förstärks och bygger på efter varje applicering med Ceramicguard produkterna. Produkten kan användas på alla fordon, ex motorcykel, bil, husvagn, lastbil, båt mm. Uppdatera regelbundet skyddet på ditt fordon genom att tvätta det regelbundet.

Bruksanvisning

Skaka flaskan väl. Tillse att bilen är nytvättad och våt. Spraya och skölj sedan av fordonet med vatten med högt tryck. Ingen mekanisk bearbetning behövs! Applicera aldrig på varm eller solbelyst yta Dosering Spraya produkten flödigt över ytan. Användningsföreskrifter Förvaras frostfritt.

Dosering

Skaka flaskan väl. Tillse att bilen är nytvättad och våt. Spraya produkten flödigt över ytan. Spola därefter av med vatten, gärna under högt tryck. Applicera aldrig på varm eller solbelyst yta.

Användningsföreskrifter

Förvaras frostfritt.


VARNING

Signalord: VARNING

H-fraser H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

Tilläggsinformation P-fraser:

P305+P351+337+313 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
P280 Använd ögonskydd.
P261 Undvik att andas in dimma och spray.
P273 Undvik utsläpp till miljön.

Andra faror

Produkten innehåller inte PBT- eller vPvB-ämnen.

14679500
chat Kommentarer (0)