Ny Kombidelta Delta Peach Interiörtvätt Visa större

Kombidelta Delta Peach Interiörtvätt

Ny produkt

Delta Peach är ett rengöringsmedel lämplig för interiörtvätt av fordon.

Mer detaljer

1 245 kr inkl. moms

Datablad

Rekommenderat för: Privatpersoner och professionella

Mer information

Delta Peach är ett rengöringsmedel lämplig för interiörtvätt av fordon. Går även att använda i klädseltvättmaskiner.


VARNING

Signalord: VARNING

Faroangivelser

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
P102 Förvaras oåtkomligt för barn
P280 Använd ögonskydd
P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp

Andra faror

Denna produkt innehåller inte några ämnen som bedöms vara ett PBT- eller vPvB-ämne 

Omdömen

Skriv din recension

Kombidelta Delta Peach Interiörtvätt

Kombidelta Delta Peach Interiörtvätt

Delta Peach är ett rengöringsmedel lämplig för interiörtvätt av fordon.

30 andra produkter i samma kategori: