Ny Strovels Glasrent Visa större

Strovels Glasrent

Ny produkt

Extra kraftfullt fönsterputsmedel för snabb och effektiv rengöring av fönster, speglar, bilrutor etc. Avlägsnar oljefilm och insekter på bilrutor, speglar etc. Efterlämnar en filmfri brilliant yta.

Mer detaljer

99 kr inkl. moms

Datablad

Rekommenderat för: Privatpersoner och professionella
Märkning: Rengöring av fönster, speglar, bilrutor, kakel, rostfria ytor, m.m.

Mer information

Glasrent Extra kraftfullt fönsterputsmedel

Användningsområde:

  • För snabb och effektiv rengöring av fönster, speglar, bilrutor, kakel, rostfria ytor, m.m.

Egenskaper:

  • Avlägsnar oljefilm och insekter på bl. bilrutor. 
  • Efterlämnar en filmfri yta. 
  • Praktisk sprayförpackning som enkelt kan återfyllas.

Tvättanvisning:

Användes outspädd. Spruta Glasent från ca 20 cm avstånd på den torra glasytan. Torka med en ren microfiberduk (vävd), ren textilduk eller hushållspapper

TEKNISK DATA

Utseende: Lättflytande, röd vätska
Lukt: Karaktäristisk
pH i koncentrat: 11,5
Densitet: 990 kg/m³
Löslighet i vatten: Löslig
Lagring: Frostfritt Övrig information Bör inte användas på Akrylglas (Plexiglas)


VARNING

CLP-klassificering:

Skin Irrit. 2; H315
Eye Irrit. 2;H319

Allvarligaste skadliga effekterna:

Irriterar huden.
Orsakar allvarlig ögonirritation.

H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

Tilläggsinformation P-fraser:

P305+P351+337+313 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
P264 Tvätta händerna grundligt efter användning.

Andra faror

Produkten innehåller inte PBT- eller vPvB-ämnen.

Omdömen

Betyg 
2019-08-08

Glasrent

Såå bra fönsterputs medel har jag aldrig
tidigare använt.

Betyg 
2018-11-26

Riktigt bra!

Riktigt bra fönsterpust som håller vad som är lovat! Lite skarp i doften bara.

Skriv din recension!

Skriv din recension

Strovels Glasrent

Strovels Glasrent

Extra kraftfullt fönsterputsmedel för snabb och effektiv rengöring av fönster, speglar, bilrutor etc. Avlägsnar oljefilm och insekter på bilrutor, speglar etc. Efterlämnar en filmfri brilliant yta.

14 andra produkter i samma kategori: