HIAB Sixten Klotter- och fläckborttagare
search
  • HIAB Sixten Klotter- och fläckborttagare
  • HIAB Sixten Klotter- och fläckborttagare

LIV Sixten Klotter- och fläckborttagare 750 ml

411 kr
Inkl. moms 1-5 dagar

 För avlägsnande av färg, tusch, bläck, gummimärken, nagellack, tuggummi, limrester, etc.

Kvantitet
I Lager

Klotter- och fläckborttagare

Användningsområde:

• För avlägsnande av färg, tusch, bläck, gummimärken, nagellack, tuggummi, limrester, etc. Egenskaper:
• Kan användas på alla hårda och mjuka färgäkta ytor såsom golv, skyltar, glas, kakel, metaller, textilier etc.
• Angriper ej aluminium eller dess legeringar.
• Koncentrerat – ekonomisk att använda.

Tvättanvisning:

Sixten klotter och fläckborttagare användes i koncentrat.

1. Applicera med pensel, trasa eller lågtrycksspruta.
2. Låt verka (1-30 sekunder) men inte torka in.
3. Bearbeta ytan med borste eller trasa.
4. Eftertorka eller skölj med rent vatten. 

Testa alltid om ytan tål produkten på ett mindre synligt ställe innan andvändning.

TEKNISK DATA

Utseende: Färglös vätska.
Lukt: Svag
pH i koncentrat: 7
Densitet: 950 kg/m³
Löslighet i vatten: Löslig
Lagring: Frostfritt

Övrig information

Produkten ska ej användas på silke och skinn. Produkten är aromatfri.


VARNING

Signalord: VARNING

Klassificering:

Ögonirritation, kategori 2

H-fraser:

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

P-fraser

P280 Använd ögonskydd. P337 + P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Datablad

Rekommenderat för:
Privatpersoner och professionella
Kommentarer (0)
Det finns inga kundrecensioner just nu.