Lahega Multi Shine 66i
search
  • Lahega Multi Shine 66i
  • Lahega Multi Shine 66i

LahegaProrange Multi Shine 66i

1 552 kr
Inkl. moms 1-5 dagar

Högkoncentrerat vattenbaserat glansmedel för uppfräschning av vinyl-, plast- och gummiytor.

Välj volym:: 5L
Kvantitet
I Lager

Bruksanvisning

Tillse att ytan är väl rengjord. Applicera med sprayflaska, svamp e dyl. Påför tunt och i jämnt skikt över ytan. Undvik att applicera på varm yta samt i samband med lackeringsarbete o dyl. Undvik kontakt med ratt, pedaler och andra halkkänsliga ytor. Prova medlet på en liten yta först.

Dosering

Används koncenterad eller späds med upp till 4 delar vatten. Vid vattenspädning erhålls en något mattare finish.

Lagring och hållbarhet

Förvaras i originalemballage i normal rumstemperatur. Frostkänslig, men återfår normal funktion efter omrörning vid ca +25°C.


FARLIGA EGENSKAPER

CLP-klassificering:

Produkten ska inte klassificeras som farlig i enlighet med klassificerings- och märkningsreglerna för ämnen och blandningar.

P-fraser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P501 Innehållet / behållaren lämnas till miljöstation eller återvinningscentral i enlighet med lokala och nationella bestämmelser.

Andra faror

Produkten innehåller inte PBT- eller vPvB-ämnen

Kommentarer (0)
Det finns inga kundrecensioner just nu.