Thoughguard 37+38
  • Thoughguard 37+38

Lahega Prorange Toughguard 37s+38s

1 199,00 kr
Inkl. moms 1-3 dagar

2-komponents lackskydd av högsta kvalitet för nya bilar eller för bilar med lack i god kondition. Skyddar billacken mot nedbrytning och glansminskning förorsakad av UV-strålning, surt regn, kemikalier, trafiksmuts, vägsalt och andra skadliga föroreningar. Skyddet gör att bilen blir lätt att tvätta och hålla ren.

Kvantitet
I Lager

Senaste gången den här produkten lades i en varukorg: 2020-12-29

  • 90 dagars öppet köp! 90 dagars öppet köp!
  • Leverans:  Upp till 5L 1-3 dagar, 25L-1000L 3-5 dagar Leverans: Upp till 5L 1-3 dagar, 25L-1000L 3-5 dagar

Upp till 18 månaders skyddstid vilken kan förlängas med efterbehandling. Silikonfri. Ett paket innehåller 1 liter Toughguard 37s (steg 1) och 50 ml Toughguard 38s (steg 2) och räcker till tre behandlingar av normalstor bil.


VARNING

Klassificering av ämnet eller blandningen CLP-klassificering:

Produkten ska inte klassificeras som farlig i enlighet med klassificerings- och märkningsreglerna för ämnen och blandningar.

Märkningsuppgifter Tilläggsinformation

EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

P-fraser:

P280 Använd skyddshandskar.

Andra faror

Bedömning för att avgöra PBT och vPvB har inte utförts

43390001

Datablad

Rekommenderat för:
Professionellt bruk
chat Kommentarer (0)