Thoughguard 37+38
search
  • Thoughguard 37+38

Lahega Prorange Toughguard 37s+38s

1 267 kr
Inkl. moms 1-5 dagar

2-komponents lackskydd av högsta kvalitet för nya bilar eller för bilar med lack i god kondition. Skyddar billacken mot nedbrytning och glansminskning förorsakad av UV-strålning, surt regn, kemikalier, trafiksmuts, vägsalt och andra skadliga föroreningar. Skyddet gör att bilen blir lätt att tvätta och hålla ren.

Kvantitet
I Lager

 

Säkerhetspolicy (redigera den med modulen Customer reassurance)

 

Leveranspolicy (redigera den med modulen Customer reassurance)

 

Returpolicy (redigera den med modulen Customer reassurance)

Upp till 18 månaders skyddstid vilken kan förlängas med efterbehandling. Silikonfri. Ett paket innehåller 1 liter Toughguard 37s (steg 1) och 50 ml Toughguard 38s (steg 2) och räcker till tre behandlingar av normalstor bil.


VARNING

Klassificering av ämnet eller blandningen CLP-klassificering:

Produkten ska inte klassificeras som farlig i enlighet med klassificerings- och märkningsreglerna för ämnen och blandningar.

Märkningsuppgifter Tilläggsinformation

EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

P-fraser:

P280 Använd skyddshandskar.

Andra faror

Bedömning för att avgöra PBT och vPvB har inte utförts

43390001

Datablad

Rekommenderat för:
Professionellt bruk
Kommentarer (0)
Det finns inga kundrecensioner just nu.