Ny Lahega DA Polish Cut Visa större

Lahega DA Polish Cut 500ml

14579500

Ny produkt

Lahega DA Polish Cut

Väldigt lättarbetad polish för nya lacker.

Mer detaljer

559 kr inkl. moms

Mer information

Användningsområde 

Väldigt lättarbetad polish för nya lacker. Produkten är lätt att applicera och lätt att torka bort. Produkten ger superb glans.
Bruksanvisning
Skaka flaskan väl. Tillse att ytan är ren och torr. Använd gul mediummjuk skumplastrondell eller microfiberrondell. Polera med lätt tryck och ca 3500 rpm tills önskat resultat uppnås. Låt ytan torka ordentligt och efterpolera med microfiberduk/polerduk. Bilen skall inte tvättas inom 48 timmar.

FARLIGA EGENSKAPER

CLP-klassificering:

Produkten ska inte klassificeras som farlig i enlighet med klassificerings- och märkningsreglerna för ämnen och blandningar.

Märkningsuppgifter

Tilläggsinformation

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

P-fraser

P261 Undvik att andas in damm och ångor.
P280 Använd skyddshandskar.
P284 Vid otillräcklig ventilation, använd andningsskydd.- Filtrerande halvmask FFP3SL för skydd mot (fasta och vätskeformiga) partiklar.

Andra faror

Bedömning för att avgöra PBT och vPvB har inte utförts.

Omdömen

Skriv din recension

Lahega DA Polish Cut 500ml

Lahega DA Polish Cut 500ml

Lahega DA Polish Cut

Väldigt lättarbetad polish för nya lacker.

14 andra produkter i samma kategori: