Finish Cut 18e
  • Finish Cut 18e
  • Finish Cut 18e

Lahega Prorange Finish Cut 18e

619,00 kr
Inkl. moms 1-3 dagar

Silikonfritt bilpolermedel med fin polereffekt. Avlägsnar mikrorepor och polerrosor. Efterlämnar en blank yta.

Kvantitet
I Lager

Senaste gången den här produkten lades i en varukorg: 2021-01-12

redeem
Köp den här produkten så får du 1238 lojalitetspoäng . Din varukorg innehåller totalt 1238 poäng som kan omvandlas till en kupong på 37,14 kr .


  • 90 dagars öppet köp! 90 dagars öppet köp!
  • Leverans:  Upp till 5L 1-3 dagar, 25L-1000L 3-5 dagar Leverans: Upp till 5L 1-3 dagar, 25L-1000L 3-5 dagar

Bruksanvisning

Skaka flaskan väl. Tillse att ytan är ren och torr. Använd en polermaskin med mjuk eller mediumhård slät skumplastrondell. Applicera och bearbeta en ca 0,5 m2 stor yta åt gången. Varvtal ca 1500 rpm. Polera med lätt tryck tills önskat resultat uppnås. Efterbehandla med polish eller vax.

Lagring och hållbarhet

Förvaras frostfritt.

Användningsföreskrifter

Applicera aldrig på varm eller solbelyst yta. Skydda alla plast- och gummiytor mot stänk. Iakttag försiktighet vid falsar och hörn.


FARLIGA EGENSKAPER

CLP-klassificering:

Produkten ska inte klassificeras som farlig i enlighet med klassificerings- och märkningsreglerna för ämnen och blandningar.

Märkningsuppgifter

Tilläggsinformation

EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

P-fraser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P261 Undvik att andas in damm och ångor.
P280 Använd skyddshandskar.
P284 Vid otillräcklig ventilation, använd andningsskydd.- Filtrerande halvmask FFP3SL för skydd mot (fasta och vätskeformiga) partiklar.
P501 Innehållet / behållaren lämnas till miljöstation eller återvinningscentral i enlighet med lokala och nationella bestämmelser.

Andra faror

Bedömning för att avgöra PBT och vPvB har inte utförts.

43180001
chat Kommentarer (0)