Lahega DA Heavy Cut 500ml
search
  • Lahega DA Heavy Cut 500ml

Lahega DA Heavy Cut 500ml

475 kr
Inkl. moms 1-5 dagar

Lahega DA Heavy Cut

Silikonfritt bilpolermedel med extrem slipeffekt för DA-maskiner.

Kvantitet
I Lager

Användningsområde

Silikonfritt bilpolermedel med extrem slipeffekt för DA-maskiner. Avlägsnar de svåraste reporna på ett lätt och smidigt sätt. Lätt att torka bort med polerduk. Produkten efterlämnar en väldigt blank yta efter polering. Känsliga lacker behöver efterpoleras med DA Medium Cut.
Bruksanvisning

Skaka flaskan väl. Tillse att ytan är ren och torr. Använd vit extra hård skumplastrondell eller lammullsrondell. Bearbeta en 0,5 kvm stor yta åt gången. Polera med lätt tryck och ca 4000 rpm tills önskat resultat uppnås. Torka av med microfiberduk/polerduk. Vid behov: Efterbehandla med polermedel DA Medium Cut och avsluta med Polish Cut eller DA Wax alternativt Lahega lackskydd.Klassificering av ämnet eller blandningen CLP-klassificering:

Produkten ska inte klassificeras som farlig i enlighet med klassificerings- och märkningsreglerna för ämnen och blandningar.

Märkningsuppgifter

Tilläggsinformation

EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. P-fraser:
P261 Undvik att andas in damm och ångor.
P280 Använd skyddshandskar.
P284 Vid otillräcklig ventilation, använd andningsskydd.- Filtrerande halvmask FFP3SL för skydd mot (fasta och vätskeformiga) partiklar.

Andra faror

Produkten innehåller inte PBT- eller vPvB-ämnen.

14579500
Kommentarer (0)
Det finns inga kundrecensioner just nu.